Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel wij voortdurend zorg en aandacht besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Yogadventure for Kids niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Yogadventure for Kids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Yogadventure for Kids. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Yogadventure for Kids is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Yogadventure for Kids geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Melden van onjuistheden

Mocht je op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of out-to-date informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als je daarover contact met ons opneemt, middels een e-mail. Dat kan via ann.tordoor@yogadventureforkids.be.